Meditation

Halschakrat

Det femte chakrat är halschakrat och är beläget i den nedre delen av halsen. Det här chakrat står för den ursprungliga kraften i sann kommunikation. Halschakrat står för sanning och hänger ihop med ditt uttryck, både fysiskt som vårt tal, men också med din unika inre röst. Förmågan att uttrycka det du känner och tänker på olika sätt, att våga säga vad du tycker, att leva ditt liv efter det som känns rätt inom dig samt att vara öppen för andras idéer. När ditt halschakra är i obalans har du svårt för att lyssna till dig själv och att ge uttryck för känslor och önskningar. Blockering i halschakrat hämmar också kreativiteten och hänger samman med blyghet, osäkerhet och rädsla för andras åsikter.  Chakrats element är rymd/eter, den eteriska källan till de fyra stora elementen luft, eld, vatten och jord.

Om ditt halschakra är överaktivt överröstar du ofta andra människor och har svårt att låta andra komma till tals. Du kan också vara överdrivet kritisk mot andra människor. Ett underaktivt chakra kan ge svårigheter att uttrycka sig. Du kanske ger dubbla budskap eller kanske inte vågar säga vad du egentligen tycker vilket leder till att andra människor inte vet var de har dig. Du kan ha svårt för att säga nej och för att sätta gränser.

Ett obalanserat halschakra sägs ge problem med förkylningar, munhåla och svalg, käkar, stämband, halsmandlar, nacke och med sköldkörteln/parasköldkörteln.

Då ditt halschakra är i balans har du lätt för att uttrycka det som rör sig i det inre., det du tänker och känner. Du vågar ta för dig av livet och kan leva enligt din sanning. Du har lätt för att lyssna till andra på ett öppet och positivt sätt och är uppmärksam på hur andra uppfattar det du säger. Du ser också till att inte vara dömande och hård i ditt uttryck. För att balansera ditt halschakra kan du visualisera en ljusblå våg av energi som strömmar igenom chakrat. Du kan också dricka mycket vatten, tala sanning och sjunga för att öppna upp chakrat. Då chakrat är kopplat till nacken kan det också hjälpa att få nackmassage.

En yogaövning för halschakrat är Kobran. Ligg på mage och sätt händerna mot golvet vid axlarna. Spänn skinkorna, andas in och lyft upp överkroppen med höfterna kvar i golvet. Skuldror och nacke ska vara så långt bakåt som möjligt. Andas ut och kom ner på mage igen efter 1–3 minuter.

https://yogobe.com/se/yoga/stilar/chakra/chakra-1-till-7

lotusblomman.nu

Meditation

Hjärtchakrat

Det fjärde chakrat, hjärtchakrat, finns beläget mellan fjärde och femte bröstkotan, i höjd med hjärtat. Det står för kärlek, glädje, passion och respekt och godhet gentemot andra människor. Det ses av många som det viktigaste chakrat på grund av att det är hem för kärleken inom oss och kärleken i sig ses som en av de största källorna till healing. Hjärtchakrat binder samman de lägre vibrerande chokarna med de med högre frekvens. Chakrats element är luft. Ett obalanserat hjärtchakra kan yttra sig i självmedlidande, ängslan och avundsjuka. Du kanske stänger av mot medmänniskor av rädsla för närhet. Du får ett stort behov av bekräftelse och kärlek från andra och är rädd för att bli avvisad. Tillbakahållen sorg kan vara en orsak till obalansen.

Om ditt hjärtchakra är överaktivt kan du styras av dina häftiga känslor, vara dömande mot människor samt få problem i relationer. Du kan få svårt att lämna relationer som är dåliga för dig. Ett underaktivt hjärtchakra gör att du kan få svårt att släppa människor nära dig, du blir misstänksam och får ofta en negativ syn på världen.

Ett obalanserat hjärtchakra sägs kunna ge hjärtsjukdomar, högt blodtryck, lungsjukdomar och astma.

Då ditt hjärtchakra är i balans känner du du kärlek både till dig själv men också till den övriga världen, dina medmänniskor, djuren och naturen. Du har förståelse för andra och accepterar dem som de är. Vi balans känner du medkänsla och kan förlåta. För att skapa balans i ditt hjärtchakra kan du visualisera en klar, grön färg vid ditt hjärta. Du kan vara ute bland gröna träd, gå på gräsmattor och känna gräset under dina fötter. Att vara utomhus och känna vinden i ansiktet kan också vara läkande.

En yogaövning för hjärtchakrat är Katt och ko. Stå på alla fyra. Andas in och svanka med ryggen, samtidigt som du lyfter huvudet. Andas ut, skjut upp ryggen mot taket samtidigt som du böjer in hakan mot bröstet. Rörelserna ska vara mjuka. Håll på 1–3 minuter.

Gör gärna den här meditationen ett par gånger under veckan innan vi går vidare uppåt.

https://yogobe.com/se/yoga/stilar/chakra/chakra-1-till-7

lotusblomman.nu

Meditation

Solarplexuschakrat

Idag är har vi kommit till kroppens tredje chakra, solarplexuschakrat. Varje söndag kan du läsa om ett nytt chakra här och göra en meditation på det aktuella området. Om du har missat tidigare söndagar går det bra hänga på ändå. Här finns länkarna till de två tidigare inläggen.

https://almavega.com/2019/04/21/rotchakrat

https://almavega.com/2019/04/28/sakralchakrat

Kroppens tredje chakra, solarplexuschakrat, är beläget strax ovanför naveln. Här finns centrum för vilja, kraft, självkänsla och självdisciplin. I solarplexuschakrat har vi vårt energicentrum som lagrar och ger livsenergi till hela vår kropp. Här sitter också vår magkänsla. Då chakrat är i obalans kan du uppleva kraftlöshet och problem med att stå upp för dig själv. Ditt beteende styrs ofta utifrån rädsla och inte kärlek eftersom obearbetade känslor, speciellt ilska, lever kvar. Chakrats element är eld.

Om du har ett överaktivt solarplexuschakra reagerar du lätt på saker. Du kanske blir arg lätt eller får andra känslomässiga problem. Du har en stark vilja av att allt måste vara på ditt sätt och en känsla av att allting måste vara perfekt. Du är snabb att kritisera andra människor och tenderar ofta att försvinna in i ditt arbete.

Vid ett underaktivt solarplexuschakra kan du lätt bli passiv och ha problem att ta dig för saker. Du kan få problem med din självkänsla och kan känna att du inte duger. Du kanske oroar dig mycket för vad andra tycker om den du är och det du gör. Du kan ha lätt för att misstro andra människor.

Sjukdomar som kan uppkomma vi ett obalanserat solarplexuschakra sägs vara diabetes, anorexi, bulimi, magsår, magkatarr, gallsten, reumatism, gulsot och andra leverobalanser.

Då solarplexuschakrat är i balans har du kontroll över dina tankar och känslor. Du är nöjd med den du är, uppskattar människorna runt omkring dig och kan vara dig själv. Med ett balanserat chakra används energin för att uppnå de mål som du satt upp. Du kan använda din personliga energi på ett kärleksfullt och harmoniskt sätt för att göra skillnad i den här världen. Med ett balanserat solarplexuschakra kommer självrespekt, handlingskraft och förmåga att ta beslut. Genom att visualisera en gul solros vid ditt solarplexuschakra och se den rena, gula färgen flöda genom det kan du balansera ditt chakra. Du kan också vara ute mycket i solen eller sitta vid en eld för att finna balans.

En yogaövning för solarpelxuschakrat är Ryggvridning. Sitt i skräddarställning. Lägg händerna på axlarna, fingrarna framåt, tummarna bak på ryggen. Håll armbågarna i axelhöjd och ryggen rak. Vrid överkroppen åt vänster på inandning och åt höger på utandning i 1–3 minuter. Låt huvudet följa med passivt i kroppsrörelsen.

https://yogobe.com/se/yoga/stilar/chakra/chakra-1-till-7

lotusblomman.nu

Meditation

Sakralchakrat

Det andra chakrat, sakralchakrat, är beläget ungefär tre centimeter nedanför naveln och tre centimeter in i kroppen. Det heter svadhisthana chakra som betyder ens eget ställe. Sakralchakrat är förknippat med fantasi, känslor, kreativitet, sexualitet och relationen till andra människor. Det handlar också mycket om balans, bland annat balansen mellan feminint och maskulint. Sakralchakrat har vatten som element.

Om ditt sakralchakra är överaktivt kan det ge bland annat känslomässiga reaktioner, till exempel humörsvängningar och en känsla av att aldrig vara tillfredsställd. Är ditt sakralchakra underaktivt kan du ha svårt med sociala och känslomässiga relationer. Du kan har problem med att skaffa vänner, träffa en partner eller så kanske du känner att du inte är en del av samhället. Då sakralchakrat är i obalans kan du ha svårigheter att visa känslor, känna olustkänslor inför intimitet eller en ovilja till förändring. Andra tecken kan vara ett destruktivt sexuellt mönster eller ett konstant behov av yttre stimuli.

Sjukdommar som kan komma av ett obalanserat sakralchakra sägs vara gynekologiska, klimakterie- och potensproblem, urinvägsbesvär och värk i nedre delen av ryggen.

Då sakralchakrat är i balans är du i kontakt med de egna känslorna. Du fungerar bra i det sociala samspelet och du känner dig kreativ. Ett sakralchakra i balans inspirerar till öppenhet för sinnlighet, acceptans av både behagliga och obehagliga känslor, samt hänryckning. Du kan blasera sakralchakrat genom att föreställa dig ett klart, orange ljus vid chakrat och se hur det strömmar dit ren energi som tar bort alla blockeringar. Det kan vara bra att se över vilka människor du har i ditt liv och bara omge dig med de som ger positiv energi. Om du misstänker att ditt chakra är underaktivt kan du öppna upp för energi genom att försöka träffa fler människor och knyta kontakter.

En yogaövning för sakralchakrat är Kamelen. Sitt på hälarna. Böj ryggen bakåt och skjut fram höfterna, kom upp i knästående med axelbredds avstånd mellan knäna. Stöd nedre delen av ryggen med händerna och böj dig så djupt bakåt som du kan. Ta tag om hälarna och låt huvudet sjunka bakåt. Blunda, tryck fram höfterna och andas med djupa andetag i 1–3 minuter.

https://yogobe.com/se/yoga/stilar/chakra/chakra-1-till-7

lotusblomman.nu

Meditation

Rotchakrat

Jag gör ju en serie om kroppens sju största chakran under åtta söndagar samt länkar en meditationsvideo för varje chakra som du kan jobba med under veckan. Idag startar vi med rotchakrat. Varje söndag kan du läsa om ett nytt chakra och göra en meditation på det aktuella chakrat. Haka på! Det kommer bli kul och spännande och det tar bara några minuter.

I basen av ryggraden sitter rotchakrat och det förknippas med fysisk hälsa samt grundläggande behov av mat, värme, trygghet, arbete och bostad. Omständigheter i livet som får oss att känna rotlöshet och vilsenhet kan få rotchakrat i obalans. Det kan vara allt från pressande familjeangelägenheter, ekonomiska problem, stora livsomställningar till en vanlig förkylning. Rotchakrats element är jord.

Ett överaktivt rotchakra kan ge hett temperament, översexualitet, otålighet och irritation. Ett underaktivt rotchakra kan ge oss mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar, lägre sexualdrift och depression.

Sjukdomar som kan uppstå vid obalans sägs vara kroniska ländryggsbesvär, ischias, åderbråck, fetma, förstoppning, ändtarmscancer, hemorrojder, depression, prostataproblem och reumatism.

Då chakrat är i balans känner vi oss i balans och jordade. Genom bland annat att visualisera en röd lotusblomma (som är symbolen för rotchakrat) vid chakrat kan du balansera ditt rotchakra. Eftersom rotchakrats element är jord kan du balansera det genom att vistas ute i naturen mycket. Du kan även äta röd mat och mat som är rik på protein.

En yogaövning för rotchakrat är Kråkan. Sitt på huk med hela fotsulan mot golvet och låt tårna peka snett utåt. Ryggraden skall vara så rak som möjligt. Håll armarna runt benen och knäpp händerna. Blunda. Andas långa, djupa  andetag i 1–3 minuter.

Gör gärna den här meditationen för rotchakrat ett par gånger under veckan innan vi går vidare uppåt.

https://yogobe.com/se/yoga/stilar/chakra/chakra-1-till-7

lotusblomman.nu

Meditation

Kroppens sju största chakran

Under åtta söndagar framöver kommer jag att göra en miniserie och gå igenom kroppens sju största chakran samt länka en meditationsvideo för varje chakra. Det betyder att du kan läsa om ett nytt chakra varje söndag och göra en meditation på det aktuella chakrat. Det kommer bli kul och spännande och det tar bara några minuter, så haka på.

Idag börjar vi med en mer generell genomgång och nedan finns länkar till tre olika Chakra Balance Guided Meditations som du kan göra under veckan innan vi går in på djupet på de sju olika chankana. De två första meditationerna är tio minuter låga och på engelska. Den tredje är cirka femtio minuter, på svenska och väldigt bra.

Enligt yogatraditionen består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem, chakrasystemet, med sju stora energipunkter, chakran. Chakrapunkterna följer ryggraden i vår eteriska kropp där de formar själens ryggrad och går från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet.

Chakra betyder hjul på sanskrit och i chakrapunkterna flödar energi som i ett motsols snurrande hjul, för att sedan fördelas ut i resten av kroppen. Vid obalans i kropp, sinne och själ är ofta något eller flera av våra chakran undertryckta eller överstimulerade. Energin kan då inte passera obehindrat genom hjulen eller så passerar den för snabbt.

Det är viktigt att energin kan flöda fritt genom våra chakran för att att vi ska må bra. För att lösa blockeringar och balansera chakrasystemet och uppnå hälsa, välbefinnande och balans i livet kan en arbeta med visualisering, yoga, meditation och chakrahealing.

Kroppens chakran har olika färger; rött, orange, gult, grönt, ljusblått, mörkblått och lila, med start från rotchakrat som är beläget längst ner. Alla chakran har olika frekvenser från lägre frekvens i rotchakrat till högre frekvens uppe vid kronchakrat.

Varje chakra är kopplat till en mängd olika egenskaper och kroppsliga funktioner.

 • Chakra ett – Rotchakrat 
  Tankar om familj, trygghet, tillhörighet, grundning, mat och pengar.
 • Chakra två – Höftchakrat
  Tankar om sinnenas njutning, förändring, konsumtion och kreativitet.
 • Chakra tre – Magchakrat 
  Tankar om kraft, energi och om att ha eller inte ha kontroll över sitt liv.
 • Chakra fyra – Hjärtchakrat 
  Tankar om medkänsla, altruism, kärlek, vänskap och närhet.
 • Chakra fem – Halschakrat 
  Tankar om kommunikation, lyssnande och om kreativitet.
 • Chakra sex – Tredjeögatchakrat
  Tankar om framtidssyn, visioner, drömmar och visualisering.
 • Chakra sju – Kronchakrat 
  Tankar om andlighet, det sublima och om det finns någon högre kraft eller inte.

Källa: https://yogobe.com/se/program/seven-chakras

Hälsa, Meditation

Lär av buddhisterna

De här tre grundteserna är smarta att lära sig för att på ett relativt enkelt sätt få mer sinnesro.

 • Allt förändras

En av grundteserna i buddhism är att allt förändras. Även den förtvivlan, oro eller ilska du känner just nu kommer att förändras. Troligtvis stannar smärtan kvar längre om du hela tiden ger den nytt bränsle genom att tänka på hur ont det gör och hur hemskt du har det. Smärtan förändras lättare om du tillåter den och inte är rädd för den. Likt havets vågor kan den överskölja dig, men den drar sig också undan. Låt den infinna sig när den kommer och släpp taget om den när den har sagt sitt.

 • Livet innehåller lidande

Livet innehåller lidande och problem. Lika naturlig som glädjen och kärleken är sorgen och smärtan. Allt sammantaget är naturliga delar av livet och de är också väsentliga för livets helhet. Det som avgör vår livskvalitet är inte bara hur vi har det, utan också hur vi tar det – alltså hur vi hanterar de svårigheter som ingår i livet. Vi kommer alltid att ha något problem att hantera. Det är det som får oss att växa.

 • Acceptera

Acceptera de tankar du har utan att döma dig själv för att du har dem. Att lära dig acceptera dina tankar och känslor och förstå att de bara är tankar och känslor kan kännas som en befrielse. Det hjälper dig att landa i dig själv och det är lättare att inse att du duger som du är. Det finns ett starkt samband mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla. Det innebär att du lätt fastnar i negativa tankemönster. Om du inser att du duger och att det är okej att inte vara perfekt får du distans till dina tankemönster. Då kan du lättare släppa tankarna och göra plats för nya och mer konstruktiva tankar. Ett bra sätt är att öva meditation eller avslappning i någon form.

Foton från pixabay.com